41-40-51     Диспетчер

 73-68-58     АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

41-40-51     Телефон/факс